Напоителни системи

Капково напояване
Капковото напояване е ефективен начин за подхранване на вашите растения с нужното количество вода и хранителни вещества.
GreNeth проектира и произвежда капкови напоителни системи за различни видове оранжерии, спрямо особеностите на реколтата и изискванията на клиента.

Видове напоителни системи:

 • субстратно и почвено култивиране;
 • рязан цват, саксийни растения и зеленчуци;
 • обширно парниково градинарство.
За да бъде ефективен дизайна, ние от GreNeth , заедно с вас клиентите ще определим изискванията на вашата система за култивиране. Установяването на изискванията изисква едно по-задълбочено познаване на въпросната култура и GreNeth може да ви го осигури.

Уреди за субстрати

Най-важният аспект от напоителната система е напоителната помпена система. GreNeth проектира, произвежда и инсталира стандартни модулни елементи. Специализирани сме и в проектирането на елементи в случаите, в които се наблюдават необичайни проблеми и ситуации. Като цяло, GreNeth проектира и произвежда цялостната стратегия на напояване, необходима за опериране на авангардни решения.

На снимката виждате последната разработка в напоителните системи - Neutralizer. Този уред може да стабилизира pH на вашата вода, преди да бъде смесена с торовете. Третираната по този начин вода е решение за много свързани с pH проблеми във вашата реколта.
Въздушно напояване

Въздушното напояване е традиционен и тестван метод, който е подходящ за голямо разнообразие техники на култивиране. Може да бъде използван като основен или допълнителен метод за напояване, в зависимост от отглежданата култура. Добре изградената въздушна система за напояване е икономичен вариант за някои култури.


Приливно-отливни системи

Приливно-отливните системи доставят вода отдолу нагоре, така че растенията "имат крака във вода' и след известен период от време изхвърлят водата навън. GreNeth проектира приливно-отливни системи за контейнери, ролкови маси, фиксирани маси и бетонен под. Приливно-отливните системи изискват големи количества вода, които да бъдат доставени и отводнени възможно най-бързо. Скоростта е от съществено значение, за да може да се гарантира, че растенията ще бъдат потопени за максимално кратък период от време. В допълнение, системата трябва да може да изтласква количествата вода колкото се може по-икономично. GreNeth може да ви консултира относно най-ефективното и икономично решение за вашият бизнес.


Мобилен напоителен подем

Когато добре познатите системи за напояване не са приложими, мобилните напоителни роботизирани системи са една добра алтернатива. В този тип напояване се използват роботи, които се движат автоматично между редовете в съществуващата оранжерия. Те осигуряват икономично, ефективно и практично решение за специализираните типове напояване в оранжериите.


Системи за замъгляване
Системите за замъгляване с високо налягане се монтират с цел и предимно за контролиране на влажността и/ или температурата в оранжериите. Ако системата за замъгляване се използва заедно с добра вентилационна система, то замъгляването е един отличен метод за контрол върху климата в оранжерията.
Ние от Greneth доставяме:


  · Капкови системи с капиляри, лабиринт или компенсиращи капкообразуватели;
  · Спринклерни системи;
  · Мануално напоителни системи;
  · Приливно-отливни системи;
  · Водоотводни системи;
  · Системи за култивиране като контейнери, пейки и т.н.;
  · Системи за събиране на отводнителните канали;
  · Системи за събиране на дъждовна вода;
  · Водоеми/резервоари за съхранение на вода;
  · Дезинфекционни системи ;
  · Системи за овлажняване на въздуха.


GRENETH може също така да Ви осигури:


• Екранни инсталации
• Отоплителни системи
• Осветителни инсталации
• Напоителни системи
• Навеси

Contacts
ул. Мануш Георгиев 30a, 2850 Петрич
PO Box 309, 1430 AH Aalsmeer, The Netherlands
Τ +359 877 695750
Τ +31 297 369080
F +31 297 347899
info@greneth.com
Copyright 2015 GreNeth