Системи за греенье

GreNeth системи за греење
Греење е клучен елемент во градинарство во оранжерии. GreNeth може да ве нуди комплетна инсталатија, развиена да се оджи потребните климатски услови со најголема ефикасност и со најновите транспортни системи за културите.
Ние сме специјализирани во изработка и инсталација на сигурни и современи системи за греење. GreNeth им нуди на нивните клиенти решенија за греење според нивните барања на краток и на долг рок.


Интегриран пристап


GreNeth нуди системи за греење, изработени да ги исполнат барањата на секој клиент и култура. Нашите системи варираат од едноставно изработени системи за греење до совршани системи според најновите технологии. GreNeth има искуство во изработка на широк асортиман на системи вклучувајќи CO2-дозирање, складирање на топлина и транспортни системи. Геотермална вода може да биде главен или дополнителен извор на енергија. Во некои случаи греење со топол воздух може да биде интересна опција.Прилагодливи системи
Во прилагодена оранжерија, прилагоден систем за греење е неопходно. Затоа работиме заедно со вас да добиеме балансиран аранжман за греење. Правилно извршени системи за греење придонесат на квалитетот на вашата култура и затоа на подобар резултат. Асортиманот на системи варира од цевка пруги, подно греење, културно греење, греење преку единична пруга, производство и дистрибуција на ЦО2, цистерни за складирање на топлина и системи кои може да се подигне.


Реновирање или прилагодување

Барате за можностите да се смени системот кога се менува култура, при спроведувањето на ЦО2 инсталација, при замена на котелот и колекторот, цистерните за складирање на топлина или други прилагодувања на постоечка инсталација за греење. Добар пример е инсталација на кондензатор за оладување на димните гасови под точката на росење. Зависно од вашиот систем за греење, заштедата на тошоци за гориво може да достигне до 15%. Процесот на кондензација дава голема количина на топлина која може да се користи во системот за греење.

Системи за греење во оранжерии

Горна мрежа
· Единична пруга
· Греење на распон
· Греење на културата
· Подвижно греење
Долна мрежа
· Систем за греење со цевка пруги
· Греење под масите
· Подно греење
· Бетонско греење

   o Греење со котел
   o Transport-main line


Котлена инсталација

· Бренери на гас или нафта/мазут
· Котли на гас, нафта/мазут или органски материјал
· Парни котли
· Системи за експанзија
· Отворена конструкција
· Затворена конструкција

   разпределена топлина со
   o мешани групи
   o транспортни групи
   o фреквенција регулирани пумпиЦистерни за складирање на топлина.

· Тампон цистерна за складирање на топлина

   o хоризонтална
   o вертикална
· Отворени тампон системи
   o заштеда на енергија
· Поврзена со кондензаторот за димните гасови


  ЦО2-инсталации

  · ЦО2 вентилатори
  · ЦО2 ПВЦ цевки
  · ЦО2 регулатори

  Разно

  · Техники за изолација
  · Довшителни работи

  Contacts
  Ул. Ката Поцкоба бб , Струмица, Македонија
  Ul. Kata Pockova bb, Strumica, Macedonia
  Τ +389 70 725923
  Τ +389 71 251207
  F +31 297 347899
  info@greneth.com
  Copyright 2015 GreNeth