Θερμοκήπια

Θερμοκήπια που καλύπτονται με πλαστική μεμβράνη ή γυαλί, είναι ιδανικές κατασκευές για καλλιέργεια φυτών, ανθέων και λαχανικών.
Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες.
Ωστόσο για κάθε καλλιέργεια, απαιτούνται ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος οι οποίες πετυχαίνονται μόνο με θερμοκήπια με ειδικά χαρακτηριστικά όπως φωτοδιαπερατότητα, ύψος, μέγεθος, εξαερισμός και διάταξη του θερμοκηπίου, κουρτίνα εξοικονόμησης ενέργειας και σκίασης, θέρμανση, φωτισμός, κλπ.
Η GRENETH μπορεί να κατασκευάσει θερμοκήπια για σένα, αλλά επίσης μπορεί να φέρει εις πέρας έργα «με το κλειδί στο χέρι».


Θερμοκήπια Venlo


Τα θερμοκήπια Venlo είναι διαθέσιμα στα παρακάτω μεγέθη: 3,20m, 4,00m, 4,27m, 4,80m και για μεγάλου εύρους θερμοκήπια με μέγεθος ανοίγματος 6,40m, 9,60m, 12,80m. Ανάλογα με τον τύπο, διατίθενται με τμήματα των 4,00m, 4,50m και 5,00m.
Ειδικά για τα θερμοκήπια τύπου Venlo είναι διαθέσιμα διάφορα συστήματα εξαερισμού. Μονά, διπλά και συνεχόμενα παράθυρα εξαερισμού είναι οι επιλογές για θερμοκήπια τύπου Venlo.
Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ένα σημαντικό θέμα.
Η GRENETH κατασκευάζει θερμοκήπια Venlo με ερμητικά κλεισμένα παράθυρα εξαερισμού.
Τελευταία εγκαθίσταται δίχτυ εντόμων το οποίο είναι μια ενδιαφέρουσα και δυνατότητα που εφαρμόζεται όλο και περισσότερο.
Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία υδρορροών, από στενές αλουμινίου μέχρι φαρδιές χαλύβδινες.


Άλλοι τύποι θερμοκηπίων


Η μεγάλη έκταση των θερμοκηπίων είναι διάσημη για την ικανότητα εξαερισμού τους. Σε μεγάλη έκταση των θερμοκηπίων, τμήματα των 4,00 m, 4,50 m και 5,00m είναι δυνατά.
Εκτός από το «κλασικό» Wide-Span (μονόριχτο), το Max-Air είναι ένα θερμοκήπιο με μέγιστη ικανότητα εξαερισμού (καμπριολέ).


Θερμοκήπια με κάλυψη πολυαιθυλαινίου


Τα θερμοκήπια με κάλυψη πολυαιθυλαινίου έχουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα.
Για παράδειγμα, η κάλυψη με μεμβράνη πολυαιθυλαινίου επιτρέπει να περάσει περισσότερο φως UV, όπως επίσης τα πηγμένα στη μεμβράνη επιτρέπουν αν το επιθυμείτε, να περιορίσουν την αύξηση της θερμοκρασίας μέσα στο θερμοκήπιο.
Σε συνδυασμό με κατάλληλης λειτουργίας σύστημα εξαερισμού και, εάν απαιτείται, με κατάλληλη εγκατάσταση κουρτίνας εξοικονόμησης ενέργειας και σκίασης, ένα τέλειο κλίμα για την ανάπτυξη των καλλιεργειών μπορεί να δημιουργηθεί.
Μπορούμε να προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα θερμοκηπίων με κάλυψη πολυαιθυλαινίου.


Ανακαίνιση θερμοκηπίου


Παλαιότερα θερμοκήπια μπορεί να χρειάζονται ανακαίνιση προκειμένου να είναι ικανά να παράγουν υψηλής ποιότητας προϊόντα με χαμηλότερο κόστος.
Ειδικά η ανακαίνιση του συστήματος εξαερισμού είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση.
Είμαστε σε θέση να σας οδηγήσουμε μέσω της διαδικασίας ανακαίνισης σε πολλές φορές απλές αλλά πάντα αποτελεσματικές λύσεις.

Αυτοματισμός θερμοκηπίου


Η GRENETH μπορεί να σας συμβουλέψει σχετικά με διάφορες λύσεις που διατίθενται για τον έλεγχο του κλίματος και τον αυτοματισμό του θερμοκηπίου.
Είμαστε ειδικοί στην εγκατάσταση υπολογιστών Priva Intégro, Compact και Connext.
Με τον υπολογιστή κλίματος κάνετε το θερμοκήπιό σας πλήρες.
Φυσικά εγκαθιστούμε επίσης ηλεκτρικά συστήματα συμπεριλαμβανομένων δικών μας πινάκων.
Επιπλέον, ο φωτισμός είναι μια από τις ειδικότητές μας.
Κατασκευή


Η GRENETH μπορεί επίσης να σας προμηθεύσει με:


• Εγκαταστάσεις κουρτινών εξοικονόμησης ενέργειας και σκίασης
• Συστήματα θέρμανσης
• Εγκαταστάσεις φωτισμού
• Συστήματα άρδευσης
• Στέγαστρα
• Garden centre

Contacts
Manush Georgiev 30a, 2850 Petrich, Βουλγαρία
PO Box 309, 1430 AH Aalsmeer, The Netherlands
Τ +359 877 695750
Τ +30 6944 396635
F +31 297 347899
info@greneth.com
Copyright 2015 GreNeth